POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług firmy Szkoły Tańca Orientalnego SAMAAI poprzez serwis internetowy.

§2

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie  jest firma Samaai Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Józefa Sułkowskiego 34/4 nr KRS 0000825773 oraz NIP 967 143 31 04 .

§3

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu, administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

§4

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

§5

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez informacje wprowadzone do formularzy dobrowolnie przez Użytkownika

  2. poprzez gromadzenia plików „cookies”.

§6

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

§7

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

§8

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Udostępnienie nastąpi jedynie w przypadku jednoznacznej zgody.

§9

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie oraz przeniesienia i ograniczenia przetwarzania.

§10

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, ze względu na konieczność jej dostosowywania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.

§11

W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien zapoznać się we własnym zakresie.

§12

Szczegółowe informacje o tym jak przetwarzane są Twoje dane znajdziesz tutaj: REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA